Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 (.pdf)